Skrzywienie kręgosłupa jest powszechnym problemem występującym u ponad 50% dzieci cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni, najczęściej tych niechodzących. Można temu zaradzić przez chirurgiczną korektę lub wsparcie pozycyjne (np. stabilizowanie). Decyzja o zastosowaniu chirurgicznej korekty skoliozy, jest uzależniona od krzywizny kręgosłupa dziecka, jego wydolności płuc i dojrzałości układu kostnego.1,2

POTENCJALNE KORZYŚCI

UWAGI

OPERACJA

POTENCJALNE KORZYŚCI

 • Ułatwienie utrzymania postawy siedzącej, równowagi, zwiększenie wytrzymałości i poprawienie kwestii kosmetycznych2
 • Spowolnienie postępu niewydolności oddechowej2,3
 • Zwiększenie ogólnego poziomu komfortu, jakości życia i niezależności1

UWAGI

 • Może mieć wpływ na możliwość wykonania nakłucia lędźwiowego
 • Optymalny czas przeprowadzenia procedury jest dyskusyjny3
 • Osoby cierpiące na rdzeniowy zanik mięśni mogą być bardziej podatne na powikłania pooperacyjne niż ogół populacji3

STABILIZOWANIE

POTENCJALNE KORZYŚCI

 • Poprawienie równowagi podczas siedzenia, wytrzymałości i ogólnego wyglądu fizycznego3
 • Bardziej zachowawcze podejście niż chirurgia, pozwalające na dalszy wzrost3

UWAGI

 • Prawdopodobnie nie hamuje ani nie opóźnia powstawania skoliozy3
 • Może powodować dyskomfort1
 • Sztywna stabilizacja u dzieci w wieku poniżej 8 lat może mieć negatywny wpływ na czynność płuc
 • Stabilizacja może doprowadzić do zmniejszenia objętości wydechowej płuc4
Zanik mięśni

Kliniczne spektrum SMA jest bardzo zróżnicowane i często wymaga kompleksowej opieki medycznej obejmującej lekarzy wielu różnych specjalizacji.‭2